Powered by Digi-Man

Idea elektronicznego Didgeridoo narodziła się w roku 1999. Podczas gry na  didgeridoo, pojawiła  się w mojej głowie myśl - Jeśli didgeridoo może naśladować syntezator, dobrze .. czyli  syntezator może naśladować także didgeridoo.
Na szczęście dla mnie bo jestem technikiem  elektronikiem,  postanowiłem zbudować MIDI kontroler który zrealizuje to zadanie. Tak to się zaczęło. Teraz 17 lat od tego momentu, po latach eksperymentów w końcu zbudowałem  cyfrowy Didgeridoo. Nazwa Digidaki jest połączeniem dwóch nazw Digital oraz Yidaki (Aborygeńska nazwa didgeridoo)
Kiedyś używałem dla tego projektu nazwy Digi-Man. Ostatecznie nazwę Digi-Man zarezerwowałem dla mojej firmy.

W ciągu lat projekt przeszedł niesamowitą metamorfozę nie tylko z nazwą :) W tym czasie technologia ciągle się  rozwijała, moje umiejętności także. Każdego roku miałem nowe możliwości twórcze. Zbudowałem  kilka prototypów Digidaki, realizując kilka moich koncepcji odnośnie budowy interfejsu który umożliwia analizę i śledzenie składowych dźwięku didgeridoo oraz szeregu sensorów  przetwarzających dźwięk didgeridoo na odpowiednie sygnały eletryczne zrozumiałe dla procesora.  To umożliwia proces przetwarzania sygnałów elektrycznych na algorytm cyfrowy i później na  komunikaty MIDI kontrolujące syntezatory czy muzyczny software.

Obrazując, proces polega na tym że wszystkie niuanse naturalnego dźwięku didgeridoo  (akustycznej fali) takie jak modulacje, rezonans, częstotliwości czy  amplitudy, natężenie fali  itd. są analizowane i przetważane do odpowiednich danych cyfrowych. Na podstawie tych danych  możliwa jest 100% cyfrowa synteza dźwięku, który jest realnym odwzorowaniem prawdziwego dźwięku  didgeridoo. To pozwala tworzyć setki nowych dźwięków dla didgeridoo używając do tego realnego  klasycznego instrumentu didgeridoo i tradycyjnych technik gry.
Kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami jakie wprowadziłem do projektu, jest wstążka umożliwiająca grę lini melodyjnych  oraz pokrętło do zmiany tonacji dźwięku podstawowego (drone)

Spędziłem przynajmniej 3 lata na analizach próbek naturalnego dźwięku didgeridoo. Robiłem  analizy spektrum, obserwowałem i badałem części składowe, harmoniczne aby móc zbudować  specjalne przetworniki i filtry dla sygnałów elektrycznych sterujących procesorem. Kolejne lata  poświęciłem na eksperymenty, zbudowałem kilkadziesiąt obwodów przetwarzania dźwięku didgeridoo  do sygnałów elektrycznych i dalej na algorytm cyfrowy. Wydałem tysiące $ aż osiągnąłem  zamierzony cel i zbudowałem finalny produkt.

Pierwsze wersje DigiDaki były oparte o moduł zewnętrzny dla elektroniki i tylko sensory były  osadzone w korpusie didgeridoo. Sensory i moduł łączył przewód. To było dobre i działało bez  zarzutu, ale chciałem pozbyć się kabli i marzyłem o miniaturyzacji obwodu aby wbudować  elektronikę w korpus didgeridoo.
Zacząłem więc projektować wszystko w tym kierunku, sporo czasu zajęło mi opanowanie transmisi  bezprzewodowej i dobór odpowiednich modemów.
Zaprojektowanie  wersji bezprzewodowej z wbudowanymi czujnikami i PCB zawierających moduł główny  kontrolera, interfejs dla czujników i modem bezprzewodowy, i wszystko w technologii SMD, ponadto Digidaki musiał pracować na baterie co wiązało się z kolejnym obwodem do obsługi baterii. Wiele uwagi poświęciłem badaniom obwodu sensorów aby uzyskać jak najbardziej wierne algorytmy do późniejszej syntezy dźwięku. To było ogromnym wyzwaniem dla mnie.

Teraz po latach testów i badań zbudowałem prototyp ostateczny który działa bezbłędnie, byłem w stanie  wyeliminować problemy transmisji bezprzewodowej takie jak opóźnienia powyżej 10ms. Dodałem nowe funkcje itd.  Jednak prace trwają nadal.
W niedługim czasie Digidaki będzie miał swój własny DSP syntezator  dźwięku oparty o procesor Dream SAM5716B oraz bank 1024 mistycznych brzmień zaprojektowanych  specjalnie dla elektronicznego didgeridoo. Moduł syntezatora także będzie wbudowany w korpus didgeridoo. Pracuję nad tym już drugi rok, najbardziej czasochłonnym zadaniem jest opracowywanie banków brzmień. Tor syntezy oparty o algorytmy  pochodzące z obwodu czujników jest już opracowany.
Więcej informacji już wkrótce.  Digidaki już niedługo będzie dostępny w przed-sprzedaży na Kickstarter!!


Opis funkcji Digidaki
Digidaki Contact
Digidaki Music
Digidaki Shop
1. Modulation Sensivity - potencjometr pozwala na liniowe ustawienie czułości dla sensorów i  obwodu odpowiedzialnego za śledzenie i przetwarzanie, modulacji i amplitudy akustycznej fali  dźwięku didgeridoo. Jednocześnie umożliwia wybór poszczególnych części składowych harmonicznych  z naturalnego dźwięku didgeridoo, które są przetważane do MIDI na komunikat Control Change Messages CC#74 do kontroli filtra LPF "Cut Off"
Do funkcji "Modulation Sensivity" można dodatkowo włączyć drugi obwód śledzenia i przetwarzania włączając przycisk Mod ON i tym przypisać jeszcze jeden parametr MIDI CC#1. Zobacz punkt 6 i 3.

2. Rhythm Sensivity - potencjometr pozwala na ustawienie czułości dla sensorów i obwodu  odpowiedzialnego za przetwarzanie dynamiki / natężenia akustycznej fali dźwięku didgeridoo.  Jednocześnie umożliwia ustalenie progu dla poziomu natężenia fali akustycznej. Powyżej  ustalonego progu jest wyzwalany komunikat Note - ON. Gdy natężenie fali akustycznej opada  poniżej ustalonego progu, wyzwalany jest komunikat Note - OFF. Ustawienia potencjometru  pozwalają na precyzyjne ustawienie progu dla fali akustycznej stosownie do rytmu gry. Rytmiczne techniki gry na didgeridoo jak np. techniki beatboxing przy odpowiednim ustawieniu progu  pozwalają na rytmiczną kontrolę komunikatów Note-ON/Note-OFF.

3. Modulation - potencjometr ściśle jest powiązany z przyciskiem funkcyjnym " Mod ON" zobacz  punkt 6. Ponadto (przy wyłączonej funkcji Mod ON) pozwala na niezależne ustawienie poziomu  modulacji w zakresie 0-127 dla komunikatu MIDI CC#1 - Modulation.

4.Rezonance - potencjometr pozwala na precyzyjne ustawienie poziomu rezonansu w zakresie 0-127  dla komunikatu MIDI CC#71 - Rezonance.

5. Pitch - potencjometr pozwala na ustawienie nuty startowej (tonacji dwięku podstawowego)  w  zakresie od  C-3 do C-7 wliczając półtony. Funkcja ta działa w czasie rzeczywistym pozwala na zmianę tonacji w trakcie gry. Także dzięki wstępnemu ustawieniu "Pitch" definiujemy  zakres oktaw dostępnych dla czułego na dotyk "wstążka sensor" (zobacz punkt 11)

6. Mod ON - przycisk funkcyjny który pozwala włączyć modulację do podstawowego procesu  przetwarzania, parametr MIDI CC#1 Modulation. Jeśli przycisk jest włączony (niebieska LED świeci) zakres poziomu modulacji w skali 0-127 jest  kontrolowany przez obwód odpowiedzialny za śledzenie i przetwarzanie modulacji i amplitudy  akustycznej fali dźwięku didgeridoo. Patrz punkt 1. W jednym czasie są niezależnie przetwarzane  i wysyłane dwa komunikaty MIDI CC#1 oraz CC#74 co pozwala na jeszcze bardziej dokładne cyfrowe  odwzorowanie akustycznej fali i składowych dźwięku didgeridoo. Wyłączenie funkcji następuje po przytrzymaniu przycisku przez około 6 sekund.

7. Power - główny włącznik zasilania. Wyłączenie następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu  przycisku 6 sekund.

8. Panic - to jest zmodyfikowana funkcja "Panic". Przycisk funkcyjny który po naciśnięciu  wysyla serię komunikatów CC#123 tylko dla kanału 1. W razie potrzeby wycisza  wszystkie nuty oraz parametry CC.

9. BTC - kontrolka ładowania baterii, po podłączeniu ładowarki, BTC błyska jednostajnie. Po  naładowaniu baterii    BTC przestaje świecić i obwód automatycznie wyłącza tryb ładowania.

10. DC - Gniazdo do podłączenia ładowarki DC 5V 800mA.

11. Position sensor 500mm (wstążka) - czuły na dotyk sensor umożliwia zmianę tonacji i grę  melodii w zakresie 2 oktaw. Zakres oktaw ściśle zależy od ustawienia potencjometru "Pitch"  (punkt 5) Jeśli ustawimy za pomocą "Pitch" tonację startową w pozycji C-3 to zakres Position  Sensor obejmuje tony i półtony w oktawach od C-3 do C-5. Jeśli nutę startową ustawimy na C-6,  zakres sensora pozycji obejmuje dwie oktawy od C-6 do C-8. Natomiast jeśli nutę startową  ustawimy maksymalnie na C-7, zakres sensora będzie od C-7 do C-9.
Ułożenie dźwięków na Position Sensor jest w skali chromatycznej.

Digidaki MIDI specyfikacja:

Control Change Messages RPN zgodne z GM, GS oraz XG standard.

CC#74   - 0-127 - Kontroluje VCF częstotliwość filtra tgz. "Cutoff)
CC#1     - 0-127   Podstawowo kontroluje funkcję Modulation, ale dodatkowo może kontrolować efekty vibrato, loudness, brighness.
CC#71   - 0-127 - Pozwala ukształtować VCF Rezonance lub Timbre albo Harmonics.
CC#123 - 0/127 - Panic. Wysyła komunikat all Note-OFF tylko dla MIDI channel 1.

Channel Voice Messages

0x90 - Note-ON
0x80 - Note-OFF
0x90 - 36(C-3) do 84(C-7) - definiuje tonację startową (drone) w cyfrowej syntezie dźwięku.

Urządzenie pracuje na kanale 1.

Specyfikacja techniczna:

Korpus Didgeridoo:
Konstrukcja wykonana jest z laminatu węglowo-szklanego. Istnieje możliwość wykonania instrumentu z drewna.
Tonacja podstawowa instrumentu, naturalnego dźwięku D-3.
Opcjonalnie dostępne są inne tonacje  -  C-3, E-3, H-3

Wireless:
Digidaki posiada wbudowany modem wireless. Dane są przesyłane do odbiornika w paśmie 2,4GHz. 
Moc nadajnika to 20mW a zasięg do 15m.Urządzenie pracuje optymalnie kiedy pomiędzy Digidaki a odbiornikiem jest odległość od 1-4m, przy większych odległościach pojawia się latencja w transmisji rzędu 5-10 ms.
Opcjonalnie są instalowane także moduły Bluetooth 4 pozwalające na bezpośrednią komunikację  Digidaki z aplikacjami MIDI dostępnych dla produktów firmy Apple ( iPhone, iPad)

Opcjonalnie możemy zamontować bezprzewodowy 2.4GHz, 24 bitowy transmiter sygnału audio i  wysokiej klasy miniaturowy mikrofon, w celu profesjonalnego nagłośnienia naturalnego dźwięku  didgeridoo.

Power:
Bateria LiPo 2100mA/ 3,7V. Czas pracy Digidaki po naładowaniu to średnio 10 godzin.
Ładowarka DC 5V 800mA.  Podczas ładowania baterii można używać Digidaki. Czas  ładowania baterii przy pełnym rozładowaniu to 3.5 - 4 godzin.
Gdy poziom baterii wchodzi w krytyczny punkt rozładowania, instrument automatycznie się wyłącza.
To zabezpieczenie ma na celu przedłużenie "życia" baterii.
Opcjonalnie instalowane są także obwody dla ładowarki indukcyjnej.

Odbiornik Digidaki:
Urządzenie posiada wewnętrzny modem do odbioru danych z Digidaki, dane są przetwarzane do  standardowego protokołu MIDI o prędkości 31250 baud.
Dane są wysyłane jednocześnie do standardowego portu MIDI OUT DIN5 oraz portu USB 2.0
Opcjonalnie jest instalowany odbiornik wireless audio dla naturalnego dźwięku didgeridoo o  jakości 24bit, 96kHz oraz gniazdo RTS 6.3mm STEREO OUT.
Odbiornik posiada dwie możliwości zasilania:
1. Poprzez port USB.
2. Zasilacz DC 12V 500mA

Opcjonalnie dostępny jest także DSP FX procesor dla naturalnego dźwięku didgeridoo.
24bit/96kHz oferujący 7 podstawowych programów efektowych: Flanger, Delay, Chorus, Tremolo,  Kompresor, Parametryczny Equalizer, Pith Shifter oraz 21 możliwych kombinacji tych efektów oraz  możliwość regulacji nasycenia efektów.
Procesor efektów instalowany jest w obudowie odbiornika.

Instalacja oprogramowania dla portu USB na komputerach Windows oraz Apple przebiega bardzo  łatwo, bezproblemowo i automatycznie. Wystarczy podłączyć odbiornik do komputera przy pomocy  kabla USB a system sam wykryje i zainstaluje DigiDaki w ciągu 1-2 minut.
Urządzenie będzie dostępne z poziomu komputera w Menadżerze Urządzeń pod nazwą USB2.0-MIDI oraz  w oknach konfiguracyjnych oprogramowania muzycznego.
Digidaki współpracuje z każdym komputerem Windows XP,7,8 oraz 10 oraz Apple, współpracuje z  każdym software obsługującym protokuł MIDI. Za pomocą Digidaki można grać na wirtualnych  syntezatorach czy samplerach VST, można także dowolnie przypisać komunikaty MIDI pochodzące z Digidaki do obsługi dowolnych funkcji w muzycznym software. Nasz kontroler doskonale  współpracuje z software FL Studio wydanym przez Imagic Line, także z Cubase czy ProTools.
Już niedługo uruchomimy Digidaki Forum i Youtube kanał, na którym będziemy poruszać wszelkie zagadnienia i  propozycje wykorzystania tego unikalnego kontrolera jakim jest Digidaki.

Ponadto poprzez standardowe złącze MIDI DIN5 można obsługiwać dowolny sprzętowy syntezator lub  sampler itp. posiadający wejście MIDI. Testy obejmowały instrumenty firm Roland, Korg, Yamaha,  Alesis i inne. W każdym przypadku Digidaki działa bez problemów.
Jednakże starej generacji instrumenty lub komputery ze słabą kartą dźwiękową o dużej latencji 50 i więcej ms,  sporadycznie urządzenia te mogą się "zadławić" ilością danych płynących z Digidaki. Ilość danych  wysyłanych w ciągu jednej sekundy jest naprawdę imponująca, które to dodatkowo bardzo szybko się zmieniają w czasie, jak komunikaty CC#. Dobrze obrazuje to podgląd w debugerze MIDI  wbudowanym w software FL Studio.
W przypadku pojawienia się problemu "zadławienia" lub sustain Note-ON - funkcja "Panic"  rozwiąże problem w ciągu ułamka sekundy!

Jeśli są dalsze pytania o funkcje i użycie Digidaki, napisz do nas! Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.
Digidaki Forum
Back
Next